Hitta hit

Adress
Kläckebergavägen 145, 395 90 Kalmar

Västerslät ligger 1 mil norr om Kalmar, nära Lindsdal.

Från Lindsdal – kör in mot Kläckeberga kyrka och följ vägen 500 meter. Vår gårdsbutik ligger på höger sida av vägen.

Från Smedby – Kör Kläckebergavägen mot Lindsdal och kör över järnvägen. Därefter är det första gården på vänster sida, ca 300 meter efter järnvägen.

Från Kalmar och motorvägen – ta av vid trafikplats norra Lindsdal och fortsätt mot Lindsdal. Sväng vänster vid skylten mot Kläckeberga kyrka och kör ca 500 meter. Vår gårdsbutik ligger på höger sida.